Zajęcia z biologii molekularnej w SP nr 10 w Toruniu

Niedawno odwiedziliśmy Szkołę Podstawową nr 10 w Toruniu. Uczniowie klas VII oraz VIII mieli okazję wcielić się w rolę naukowców badających miejsce zbrodni 🕵️‍♀️👨‍🔬
 
W celu identyfikacji sprawcy przestępstwa porównaliśmy znaleziony materiał genetyczny z DNA kilku podejrzanych. Zastosowaliśmy metodę analizy polimorfizmu długości fragmentów restrykcyjnych (RFLP), która jest rzeczywistą techniką laboratoryjną stosowaną przy tego rodzaju badaniach.