O nas

Pierwsze skojarzenia ze szkolną pracownią biologiczną? Mikroskop, najczęściej stojący nieużywany gdzieś na zapleczu. Skojarzenie jak najbardziej prawidłowe, ale… nieco przestarzałe.

Inspiracją dla stworzenia MoleSchool był anglosaski system kształcenia przyrodniczego dzieci i młodzieży, w którym nacisk kładziony jest na integrację wiedzy z obszaru nauk przyrodniczych, technicznych i ścisłych. Idea ta nazywana jest edukacją STEM (z ang. Science, Technology, Engineering, Mathematics). Polega na przekazywaniu uczniom tego, że w dzisiejszym świecie naukowym powyższe dziedziny są ze sobą nierozerwalnie związane, przenikając się wzajemnie i korzystając ze wspólnego dorobku. W czasie zajęć uczestnicy poznają metodę naukową (stawianie hipotez, weryfikowanie ich, itd.) oraz kulturę pracy naukowej (praca w grupie, prezentowanie wyników). Specjalizujemy się w różnych dziedzinach współczesnych nauk przyrodniczych.

Oprócz zaplecza merytorycznego, posiadamy również zaplecze sprzętowe. Uczestnicy korzystają z takiego samego sprzętu i technik, jakich używają uczelnie i instytuty badawcze. Wychodzimy z założenia, że po odpowiednim przeszkoleniu każdy może odkrywać świat nauki przy użyciu współczesnych technologii. W przeciwieństwie do niektórych innych placówek nie zakładamy, że odczynniki czy sprzęty są za drogie, aby dawać je dzieciom i młodzieży – zamiast tego edukujemy, jak ich używać.

PS Mikroskop też mamy 🙂