01 ZIEMIA W RĘKACH

Używając wszystkich zmysłów nauczycie się rozpoznawać skały i minerały. W identyfikacji wspomoże nas również mikroskop i odpowiednie odczynniki. Nie zapominamy również o miłośnikach paleontologii. Dowiecie się, co to jest złoto głupców, gdzie szukać skamieniałości oraz czy kolorowe minerały są naprawdę…kolorowe.

Wiek: od 5 lat (przedszkola, SP, szkoły ponadpodstawowe)

Podstawa programowa (SP): Przyroda: VI.4 Chemia: VI.3, VI.7 Geografia: XII.3

Podstawa programowa (SPP): Geografia (podstawowy): V.4 Geografia (rozszerzony): V.3

Każdy uczestnik zabiera ze sobą własnoręcznie wykonaną pamiątkę z minerałami!

02 NATURALNIE KOLOROWE

Zanim zaczęto syntetyzować związki chemiczne na dużą skalę, to właśnie organizmy żywe były ich podstawowym źródłem. Warsztaty te są podróżą przez świat roślinnych i grzybowych barwników. Sprawdzicie, czy rośliny są zawsze zielone, do czego mogą przydać się nam porosty oraz wyizolujecie niezwykłe związki ze zwyczajnych drzew. Dowiecie się ponadto jak dokładnie działa chlorofil i czy na pewno głównym produktem fotosyntezy jest tak potrzebny nam tlen.

Wiek: od 5 lat (przedszkola, SP, szkoły ponadpodstawowe)

Podstawa programowa (SP): Przyroda: VI.9 Chemia: VII.7 Biologia: I.6 Fizyka: IX.9

Podstawa programowa (SPP): Biologia (rozszerzony): III.4, VII.4, VII.6

Każdy uczeń zabiera ze sobą zestaw do sprawdzania odczynu za pomoca porostu!

03 MAŁE ORGANIZMY, DUŻO ZABAWY

Podobno kultura bakterii jest jedynym rodzajem kultury jaki posiadają niektórzy ludzie. Tych nie zapraszamy na warsztaty, ale wszyscy inni będą mogli przekonać się o potędze drzemiącej w mikroorganizmach. Samodzielnie przygotujecie podłoża do hodowli bakterii, pobierzecie wymazy ze środowiska oraz stworzycie miniaturowe dzieła sztuki na szalkach Petriego. Przy okazji porozmawiamy o genetyce, fizjologii i roli bakterii w przemyśle. Na koniec zabarwimy mikroby i obejrzymy je pod mikroskopem.

Warsztaty mogą być realizowane w trybie jednego lub dwóch spotkań.

Wiek: od 7 lat (SP, szkoły ponadpodstawowe)

Podstawa programowa (SP): Przyroda: V.2 Biologia: II.3.1-5 Chemia: X.2, X.5, XII.3

Podstawa programowa (SPP): Biologia (podstawowy): VIII.1-12 Biologia (rozszerzony): VIII.1-12, VI.1-5

Każdy uczestnik zabiera ze sobą szalkę Petriego do obserwacji wzrostu bakterii!

04 WSTRZĄSAJĄCE REAKCJE

Jeśli odczuwasz silny pociąg do mieszania ze sobą różnych substancji, to te warsztaty są dla Ciebie. Nie będzie tu co prawda wybuchów, ale własnoręcznie przeprowadzisz barwne reakcje, dokonasz gwałtownego rozkładu substancji, które były wykorzystywane jako paliwo rakietowe, a jeśli warunki pozwolą (otwarta przestrzeń), to w bezpieczny sposób zainicjujesz samozapłon. Oprócz efektownych doświadczeń, zapoznacie się również z teorią, która się za nimi kryje, w zależności od poziomu Waszego zaawansowania.

Wiek: od 5 lat (przedszkola, SP, szkoły ponadpodstawowe)

Podstawa programowa (SP): Chemia: I.1, I.8, III.1, III.2, III.5, VI.7, VII.3

Podstawa programowa (SPP): Chemia (podstawowy): wiele działów, Chemia (rozszerzony): wiele działów

Każdy uczeń zabiera ze sobą zestaw probówek do samodzielnych eskeprymentów!

05 TRUCIZNY, MOCZ I CUKRY

Na tych zajęciach wcielisz się w chemika-analityka i wykryjesz substancje pochodzenia organicznego (czyli takie pochodzące z roślin, zwierząt i ludzi). Wykryjecie roślinne trucizny w produktach codziennego użytku, przekonacie się jak działają enzymy oraz rozróżnicie od siebie pomieszane substancje.

Wiek: od 10 lat (SP, szkoły ponadpodstawowe)

Podstawa programowa (SP): Przyroda: V.5, V.6 Biologia: III.8 Chemia: X.5-X.10

Podstawa programowa (SPP): Biologia (podstawowy): I.2.1-2, III.2, V.5.2-4 Biologia (rozszerzony): I.2.1-2, III.3.1-5, XI.2.4 Chemia (podstawowy): XIX.1, XIX.4, XX.1-5, XXI.4-6 Chemia (rozszerzony): XIX.1-4, XX.1-5, XXI.4-6

Każdy uczeń zabiera ze sobą zestaw do wykrywania alkaloidów!

06 WARSZTATY SEZONOWE

W czasie warsztatów sezonowych wyprodukujemy sztuczny śnieg (jeżeli akurat jest niedobór prawdziwego), zbudujemy własnoręcznie lampę-lawę lub sprawdzimy właściwości aktualnie kwitnących roślin. Wszystko zależy od tego, kiedy będą warsztaty ;). Aby zapoznać się z aktualną ofertą sezonową, skontaktuj się z nami.

Wiek: od 5 lat (przedszkola, SP, szkoły ponadpodstawowe)