Żywe lekcje przyrody

Dla kogo?

Żywe lekcje przyrody przeznaczone są dla wszystkich grup wiekowych. Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu zajęć dla seniorów oraz osób dotkniętych niepełnosprawnościami. Żywe lekcje przyrody mogą być również realizowane w języku angielskim

Gdzie mogą się odbyć?

Miejscem realizacji lekcji może być szkolna pracownia, sala w przedszkolu, lokalny dom kultury, parki rozrywki, półkolonie, itp. Poza Toruniem obowiązuje opłata za dojazd.

Ile trwają warsztaty?

Standardowy czas trwania warsztatów to 45 minut, jednak na życzenie Klienta długość zajęć może być dostosowana do grupy. Ok. 25 minut poświęcone jest na pogadankę z uczestnikami, natomiast pozostały czas przeznaczony jest na interakcję z wybranymi zwierzętami. 

Jakie są przykładowe tematy?

Przykładowe zagadnienia,, które można poruszyć w trakcie żywej lekcji przyrody:
  • Krajowa herpetofauna (krajowe gatunki gadów i płazów)
  • Gatunki inwazyjne (kręgowce i bezkręgowce)
  • Genetyka na przykładzie odmian barwnych jaszczurek i węży
  • Przystosowania gadów i płazów do środowiska
  • Ochrona przyrody ożywionej
 

Jaki jest koszt warsztatów?

Koszt warsztatów wynosi 20 zł/osoba w przypadku grupy do 30 osób. Powyżej cena ustalana jest indywidualnie.