Żywe lekcje przyrody

Dla kogo?

Warsztaty przeznaczone są dla grup zorganizowanych dzieci i młodzieży w każdym wieku.

Gdzie mogą się odbyć?​

Miejscem realizacji warsztatów może być przedszkole, szkolna pracownia, lokalny dom kultury, parki rozrywki, półkolonie, itp. Powyżej 20 km od Torunia obowiązuje dopłata za dojazd.

Jak wyglądają żywe lekcje przyrody?​

  • Typowe warsztaty trwają ok. 45-60 minut, z czego ok. 25 min poświęcone jest na popularnonaukową prelekcję, dostosowaną do wieku uczestników.
  • Jej tematykę ustalamy wspólnie – może być poświęcona np. rodzimym gatunkom płazów i gadów oraz metodom ich ochrony, ciekawostkom związanym z daną grupą zwierząt (płazy, gady, pajęczaki), herpetofaunie określonego regionu geograficznego, przystosowaniom środowiskowym, itp. Są to, oczywiście, tylko przykładowe tematy – wszystko jest do ustalenia.
  • Drugą część warsztatów stanowi pokaz zwierząt egzotycznych – płazów, gadów oraz pajęczaków. Każdy uczestnik warsztatów ma możliwość indywidualnego zadania pytań, wzięcia na ręce niektórych zwierząt (przy zachowaniu ich dobrostanu – zwierzęta stresujące się oraz płochliwe nie są wyciągane), zrobienia zdjęć. 

Jaki jest koszt warsztatów?

Koszt warsztatów to 20 zł/osoba.